Menu

Ogrzewanie z fotowoltaiki – nadwyżka

17/10/2019 - Bez kategorii

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i miewa problemy z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej występującew okresie wiosennym i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator sieci energetycznej za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywiste jest, że z punktu widzenia osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który sporo wydłuża czas zwrotu z inwestycji o dodatkowe lata. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast założonych oszczędności przyniesie stratę. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest kupienie instalacji o za dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania na energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub świadome oszukiwanie klienta – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest mało, tym samym mała konkurencja, a te większe instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania „na zapas”,
– współczesne urządzenia zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy także mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia typu LED.