Menu

Ogrzewanie i fotowoltaika kujawsko-pomorskie

15/07/2020 - Bez kategorii

Fotowoltaika zamontowana na domu z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie prosumenckiej to darmowy sposób na ogrzewanie budynku w czasie sezonu grzewczego. Cała sztuka polega na właściwym dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Poznania. Najczęściej spotykanym błędem jest złe oszacowanie potrzeb energetycznych budynku. Poprawne wyznaczenie dla domów już użytkowanych jest możliwe na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. oleju opałowego na cele grzewcze. Podobnie zresztą firmy oferujące panele fotowoltaiczne dobierają powierzchnię fotowoltaiki na bazie rachunków za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. gazu zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od warunków pogodowych w danym roku. Ostatnia dekada sezony grzewcze to wyjątkowo lekkie zimy i oceniając zużycie paliwa najlepiej brać średnią wieloletnią z lekkim naddatkiem. Uwzględniając efektywność kotła, można wiarygodnie wyznaczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej do ogrzania domu. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowego budynku zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ projektu budowlany zawiera potrzebną ilość kWh energii. Kolejna sprawa to ciepłą woda użytkowa. Latem większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez panele słoneczne przesyłana jest do sieci dystrybucyjnej. Instalacje ciepłej wody użytkowej należy tak zaprojektować, by prąd z paneli fotowoltaicznych skierować do zasobnika wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z dostawcą energii.