Menu

Jak zużyć nadwyżkę z fotowoltaiki

20/10/2019 - Bez kategorii

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie budynku w urządzenia, które będą mogły nadwyżkę z fotowoltaikizużyć np. na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane w domu urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku typowej rodziny zużywającej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń RTV iAGD może być dwu, albo trzy krotnie za duża.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej wykorzystania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwoli na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– dołożyć grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wymienioną ilość energii można także wykorzystać na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest zastosowanie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cele ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię grzejnikami elektrycznymi niż w podanym przykładzie lub podzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– interesującym rozwiązaniem problemu jest również zamontowanie klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w okresie letnim schłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni spokojnie poradzą sobie z ogrzewaniem budynku wybudowanego kilkanaście lat temu o rozmiarach powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to duża ilość energii i można ją spożytkować:

– instalując elektryczny piec do już działającej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzanie budynku w okresach wiosennych a także jesieni.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w domu mamy zamontowane ogrzewanie wodne podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzewania domostwa opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.