Menu

Fotowoltaika kim jest Prosument

24/10/2019 - Bez kategorii

Słowo Prosument to połączenie wyrazów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją produkuje i przekazuje nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze niedawno instalacje fotowoltaiczne były w ogóle nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Główną przeszkodą była nie tylko cena, ale również zagwostką z magazynowaniem nadwyżki. Koszt zakupu a także utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub mają systematyczne przerwy w dostawach Energi elektrycznej z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwia oddanie nadwyżek do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Bardzo ważne: sieć nie potrafi magazynować energii. Taka nadwyżka oddana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci wyznacza, w jakim okresie czasu przekazana nadwyżka może być z powrotem odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. aby umowa z operatorem mogla być w ogóle rozliczona potrzebna jest wymiana liczników na te dwukierunkowe