Menu

Naczepy

Rampy do wózków widłowych
Do wspomagania przeładunku pokaźnych maszyn stosuje się najazdy i przejazdy. Używa się ich z reguły w okolicznościach, kiedy do pokonania jest jakaś [...]
Cena burty
Przy remoncie lub przeróbce burty aluminiowej należy na wstępie określić kilka spraw. Zacznijmy od wymiaru pionowego zabudowy, ponieważ od niej zależą [...]
Belki do naczepy
Rozwiązanie zdublowanego poziomu w burtofirance pozwoli w przemyślany sposób utrzymać niezależny poziom na palety. W ten sposób daje się zgromadzić na [...]
Przegrody do naczepy
Układ podwójnego poziomu w ciężarówce zezwoli w chytry sposób dostać dodatkowy pułap do załadunku. Dzięki tej sztuczce daje się zgromadzić na górnym [...]